Volg Software Zaken

Diensten

ICT Institute kan dankzij de verschillende achtergronden van zijn medewerkers vele verschillende diensten leveren. Voorbeelden van deze diensten zijn:

Security Verified

Security Verified is een nieuwe standaard voor informatiebeveiliging, die eenvoudiger, praktischer en transparanter is dan bestaande standaarden zoals ISO 27001. Met name voor organisaties met minder dan 100 werknemers biedt deze standaard voordelen.
Meer over Security Verified.

De Compliance Scan

De nieuwe privacywet AVG/GDPR heeft een hoop veranderingen teweeg gebracht. Er worden nieuwe eisen op het gebied van informatiebeveiliging gesteld, oude eisen worden aangescherpt, en u dient aan zowel de overheid als uw klanten verantwoording af te leggen over het gebruik van persoonsgegevens. Met een Compliance Scan van ICT Institute heeft u in slechts twee werkdagen een uitgebreid inzicht in wat u al goed doet en waar nog verbeterpunten liggen.
Meer over de Compliance Scan

Verschillende Workshops & Trainingen

Softwarezaken geeft trainingen en workshops op veel moderne en innovatieve aspecten van IT, zowel vanuit bedrijfsmatig, technisch en juridisch perspectief. We gebruiken hiervoor meestal een team van docenten, dat een onderwerp vanuit meerdere kanten kan belichten.
Meer over onze verschillende workshops en trainingen

Contract review

Een goed IT-contract vooraf kan veel problemen voorkomen. Bij Softwarezaken helpen we hierbij door het doen van IT-contract-reviews, waarin we IT-contracten reviewen op alle belangrijke IT-technische en inhoudelijke aspecten.
Meer over onze contract review dienst

IT onderzoek en advies

In een IT-onderzoek worden een aantal onderzoeksvragen over een IT-systeem op een objectieve en grondige manier beantwoordt. Hiervoor wordt gekeken naar het systeem zelf (door middel van testen, metingen en mogelijk ook broncode-onderzoek) maar ook naar de business-context en de IT-organisatie. Op deze manier ontstaat een compleet beeld dat gedeeld wordt met betrokkenen en kan er ook advies gegeven worden aan management over te nemen vervolgstappen.
Meer over onze IT onderzoek en advies dienst

Presentaties en lezingen

De mensen achter SoftwareZaken en ICT Institute zijn groot voorstander van het delen van kennis. We doen dit bijvoorbeeld als gastspreker bij lezingen, colleges of interactieve workshops. Wij vinden het altijd interessant om spreker te zijn. Niet alleen vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren, we leren hier zelf ook veel van.
Meer over onze presentaties en lezingen

IT Due Diligence

Een IT Due Diligence (IT DD) onderzoek is een onderzoek in opdracht van een investeerder naar de IT-systemen en organisatie van een doelbedrijf (een bedrijf waarin geïnvesteerd wordt). Deze onderzoeken moeten extra zorgvuldig uitgevoerd worden omdat omdat het vaak om grote bedragen gaat en omdat er twee partijen bij betrokken zijn (investeerder en doelbedrijf). Ook is er vaak tijdsdruk. Wij hebben een vast proces om een diepgaand IT DD onderzoek in korte tijd uit te voeren.
Meer over onze IT Due Diligence dienst

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van deze diensten, of zou u graag een andere IT advies dienst bij ons afnemen, neem dan contact op met Sieuwert van Otterloo.