Volg Software Zaken

IT-onderzoek en advies

In een IT-onderzoek worden een aantal onderzoeksvragen over een IT-systeem op een objectieve en grondige manier beantwoordt. Hiervoor wordt gekeken naar het systeem zelf (door middel van testen, metingen en mogelijk ook broncode-onderzoek) maar ook naar de business-context en de IT-organisatie. Op deze manier ontstaat een compleet beeld dat gedeeld wordt met betrokkenen en kan er ook advies gegeven worden aan management over te nemen vervolgstappen.

Timing

De waarde van een onderzoek is het hoogst als het wordt uitgevoerd voor een belangrijk besluit, zoals het verlengen of aangaan van een overeenkomst, het investeren in een nieuw systeem of het besluit tot renovatie. Rapporten die op deze manier worden ingezet leveren 5 tot 10x meer op dan ze kosten door het voorkomen van verkeerde investeringen.

Uitvoering

Voor het begin van elk onderzoek wordt er gesproken met de opdrachtgever om het doel van het onderzoek vast te stellen en de onderzoeksvragen te formuleren. Op basis hiervan wordt een onderzoeksplan worden gemaakt en kunnen ook de doorlooptijd en kosten worden geschat, waarna het onderzoek voor een vaste prijs wordt uitgevoerd.

Vaak wordt het onderzoek is drie fases verdeeld: Informatieverzameling, Analyse en Terugkoppeling.

  • Bij de informatieverzameling worden een aantal workshops of interviews gehouden. Deze zijn zowel met de betrokken IT-ers die het systeem bouwen of onderhouden, als met partijen die het systeem gebruiken.
  • Bij de analyse worden bronnen bestudeerd en vergeleken, wordt mogelijk de broncode van het systeem gemeten en wordt met verschillende tools gezocht naar delen waar mogelijk iets aan de hand is (mbt security, copyright, performance of onderhoudbaarheid). Deze ‘interessante’ fragmenten worden vervolgens gereviewd. De verzamelde informatie wordt indien relevant voor de onderzoeksvragen gebenchmarkt. Vervolgens wordt er gezocht naar de onderliggende oorzaken en mogelijke oplossingen van eventuele bijzonderheden.
  • Bij de terugkoppeling worden de gevonden bevindingen gedeeld met de mensen die het systeem onderhouden ter verbetering van het kwaliteitsproces, en worden de antwoorden op de onderzoeksvragen gedeeld met de opdrachtgever. Dit kan in een presentatie of een rapport.

Tijd en kosten

Een IT-onderzoek duurt gemiddeld tussen de 2 en 5 weken. De duur hangt af van de beschikbaarheid van mensen voor interviews en van de omvang van het systeem en de hoeveelheid onderzoeksvragen. De kosten hangen ook af van het systeem en de vragen, maar liggen meestal tussen de € 5000,- (onderzoek naar 1 vraag voor een klein systeem) en € 50.000 (uitgebreid onderzoek op groot systeem). Bij elk onderzoek worden de kosten en doorlooptijd vooraf berekend.

Hoe te beginnen?

Het is verstandig om eerst een adviesgesprek aan te vragen. In dit gesprek kan worden besproken bij welke besluiten de opdrachtgever het onderzoek willen gebruiken. Op basis hiervan kan de beschikbare tijd worden bepaald en de juiste vragen worden gesteld.