Volg Software Zaken

Expertise IT security

Informatie-beveiliging of IT-security wordt steeds belangrijker. Door het bijscholen van alle betrokken (IT en niet-IT) en het geven van meer aandacht kan eenvoudig een beter beveiligingsniveau worden bereikt.

Waarom informatie-beveiliging

Informatie-beveiliging is belangrijk vanuit drie perspectieven:

  • Om directe schade te voorkomen. Bedrijven en organisaties bieden steeds meer diensten online aan. Om misbruik te voorkomen moet de beveiliging op orde zijn.
  • Vanuit privacy en gegevensbescherming. Alle bedrijven die persoonsgegevens bewerken zijn verplicht om hier behoorlijk en zorgvuldig mee om te gaan.
  • Om reputatie-schade te voorkomen. Wie zijn beveiliging niet op orde heeft kan negatief in het nieuws komen en daarmee het vertrouwen van klanten verliezen.

Om deze redenen staat IT-security bij veel organisaties hoog op de agenda. SoftwareZaken help bij het nemen van praktische stappen om te verbeteren.

Standaarden en kennis

Er is op het gebied van IT security veel open beschikbare kennis over best practices. Het is belangrijk dat deze practices in bedrijven meer wordt gebruikt. Belangrijke resources zijn bijvoorbeeld de volgende:

  • Security Verified: een standaard voor informatiebeveiliging waarmee men kan aantonen dat men een informatiebeveiligingsplan heeft. De standaard is zo open mogelijk opgezet, met open criteria en een register.
  • Informatie over de AVG en Wbni
  • Open standaarden zoals OWASP, SANS, CVSE

Wij helpen organisaties ook om technische stappen te maken, zoals een password policy , code scanning tools zoals Microsoft Studio en leren over OWASP.