Volg Software Zaken

Algemene voorwaarden ICT Institute

ICT Institute (de organisatie achter softwarezaken.nl) gebruikt de algemene voorwaarden van de NVBI (Nederlandse Vereniging van Beëdigd Informatica-deskundigen).

U kunt de volledige voorwaarden hier downloaden:

Samenvatting algemene voorwaarden

De opsomming hieronder geeft een zeer korte samenvatting van het onderwerp van elk artikel, bedoeld om eenvoudig het juiste artikel te vinden:

 1. Algemene inkoopvoorwaarden zijn niet geldig
 2. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. Betaaltermijn 30 dagen
 3. We doen aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie
 4. Intellectueel eigendom blijft bij de maker, echter de ontvangende opdrachtgever
  heeft het recht documenten te gebruiken zoals ze bedoeld zijn
 5. Iedere opdrachtnemer moet een opdracht onafhankelijk, naar beste weten en
  kunnen uitvoeren en daarbij de gedragscode van de NVBI naleven
 6. Als de opdracht wijzigt, wijzigen kosten en doorlooptijd ook
 7. Iedereen mag naar eigen inzicht onderaannemers inschakelen, maar blijft wel
  verantwoordelijk
 8. Er is sprake van aansprakelijkheid voor schade, maar wel beperkt
 9. Bij overmacht wordt een redelijke oplossing overeengekomen
 10. Overeenkomsten eindigen als aan de inspanningsplicht is voldaan
 11. Nederlands recht is van toepassing