Volg Software Zaken

Taxatie van software

| Sieuwert van Otterloo | Software

ICT Institute doet taxatie (waarde-bepaling) van software. Het doel van een taxatie is het schatten van de waarde van software. De schatting wordt bepaald door middel van een officieel protocol, om te zorgen voor een goed onderbouwd taxatie-rapport. Dit rapport kan vervolgens gebruis worden voor aankoop of verkoop, boekhoudkundige waardering of andere doeleinden. Elke taxatie bij ICT Institute wordt gedaan door een beëdigd informaticadeskundige en ook gelezen door een tweede expert.

Definitie van de waarde van software

Het doel van een taxatie is om een waarde te bepalen van een software-systeem. Het probleem hierbij is dat er niet één waardebegrip is. Bij auto’s is er sprake van een aanschafwaarde en dagwaarde. Bij productiebedrijven is er een verschil tussen kostprijs en verkoopprijs. Bij elke software-taxatie wordt daarom eerst onderzocht waarom de taxatie wordt gedaan. Op basis hiervan wordt het juiste waardebegrip gekozen, bijvoorbeeld vervangingswaarde of historische kostprijs. Deze keuze wordt uitgelegd in het taxatie-rapport.

Inhoud van een taxatierapport

Elk taxatierapport bestaat minimaal uit de volgende zaken:

 1. Gegevens van de opdrachtgever
 2. Gegevens van de taxateur
 3. Opdracht aan de taxateur
 4. Doel van de taxatie
 5. Onderzoek naar de auteursrechthebbende
 6. Bescheiden en documenten
 7. Inrichting van het onderzoek
 8. Uitgangspunten van de taxateur
 9. Onderzoek
 10. Waardebepaling
 11. Conceptrapport
 12. Toetsing door een collega
 13. Ondertekening

Deze inhoud is gebaseerd op het protocol taxatie van software van de NVBI, dat in 2017 is gepubliceerd. Dit protocol zorgt ervoor dat alle deskundigen dezelfde begrippen en methodes gebruiken bij een taxatie, zodat er altijd betrouwbare taxaties worden gedaan.

Uitvoering van de taxatie

Om een taxatie te doen, worden er interviews gedaan met opdrachtgever, ontwikkelaar en eventueel andere betrokken bij het systeem. Vervolgens wordt technisch onderzoek gedaan naar het systeem zelf: dit kan bijvoorbeeld gebeuren met functiepunten-analyse en broncode-meting . Hieruit volgt een schatting van de waarde. Deze schatting kan vervolgens worden bijgesteld op basis van externe factoren, zoals gebruik van verouderde techniek.

Doorlooptijd en kosten

De kosten en doorlooptijd van de taxatie hangen af van de omvang van het te taxeren systeem. Het kan variëren van enkele dagen tot twee weken.  Neem voor een vrijblijvende kostenschatting contact op.

bron afbeelding: ibrahim-rifath via unsplash

Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo (CISA, CIPP/E) is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.