Volg Software Zaken

Cursus Faillissementsrecht voor ondernemers

| Sieuwert van Otterloo | Other

Het failliet gaan van een leverancier kan ieder bedrijf gebeuren. Als het eenmaal gebeurt, is de schade vaak zeer groot: data is niet meer beschikbaar, IT-systemen werken niet en de mensen met belangrijke kennis zijn niet meer beschikbaar. Het is daarom belangrijk om bij het sluiten van contracten al na te denken over faillissement en maatregelen. Om hierbij te helpen organiseert ICT Institute een cursus faillissementsrecht. De cursus is op dinsdagmiddag 8 oktober.

Waarom deze training

Als ICT Institute reviewen we regelmatig IT-contracten, en dan zien we afspraken die bedoeld zijn om een faillissement te regelen, maar die in de praktijk niet werken. Dit komt doordat mensen het proces van failliet gaan en de rol van de curator niet goed begrijpen. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Na faillissement is de curator de beslisser. De directie kan niet na faillissement data beschikbaar stellen of versturen.
  • Management mag vlak voor het faillissement bepaalde acties niet meer uitvoeren, zoals opsturen data/code of één leverancier eerder betalen. Dit heet Paulianeus handelen.
  • Een curator hoeft zich niet te houden aan eerder gemaakte afspraken of gesloten contacten. Het maken van afspraken als “Bij faillissement doen we …” heeft dus weinig zin.
  • Een curator kan proberen om een software-licentie in te trekken en gebruik van software te verbieden op grond van auteursrecht.
  • Het in bewaring geven van software (Software-escrow) is een goed middel om broncode beschikbaar te houden. Zonder goede afspraken over auteursrecht kan de curator het gebruik van de broncode blokkeren
  • Naast broncode-escrow is er ook data-escrow: Het in bewaring geven van data. Kies voor de juiste vorm van escrow.

De training is bedoeld voor IT-ondernemers of ondernemers met IT-leveranciers, die zelf meer willen weten over goede contractafspraken. Juridische of technische kennis is niet vereist.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de training via Springest. De cusus duurt 1 dagdeel en vind plaats op dinsdagmiddag 8 oktober in Utrecht. De training wordt gegeven in samenwerking met Softwareborg Instituut: een specialist op het gebied van broncode-escrow.

Bron illustratie: Tim Mossholder via unsplash

Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.