Volg Software Zaken

Studiebijeenkomsten Software-risico’s, expert-advies en continuiteit

| Sieuwert van Otterloo | Software

De NVBI organiseert in het najaar van 2019 vier studiebijeenkomsten die vrij toegankelijk zijn voor iedereen. In september heeft de eerste bijeenkomst over low code en no-code software-ontwikkeling plaatsgevonden. Op 29 oktober is er een bijeenkomst over risico’s bij software-ontwikkeling. Op 26 november over de onwetendheid van experts, en op 17 december over continuïteit in de cloud. Voor elke bijeenkomst is een externe expert uitgenodigd. 

NVBI Studiebijeenkomsten

De NVBI is een beroepsvereniging die studiebijeenkomsten organiseert om te zorgen dat de leden deskundig blijven op het gebied van IT, organisatiekunde en recht. Elke maand is er daarom een studiebijeenkomst waarin dieper wordt ingegaan op een actueel onderwerp. De studiebijeenkomsten zijn niet alleen voor de leden: iedere professional is welkom, juist omdat op deze manier het onderwerp vanuit meerdere perspectieven kan worden belicht. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 in Utrecht. Mensen die vaker komen kunnen uiteraard ook lid worden en meedenken over sprekers.

29 oktober – Frank Niessink ICTU

ICTU, een IT-organisatie van de Nederlandse overheid, heeft samen met een paar andere partijen een initiatief genomen om een Nederlandse Praktijkrichtlijn(NPR) te ontwikkelen. Deze NPR is een soort standaard, en moet helpen om problemen bij software-ontwikkeling en onderhoud te voorkomen. Deze NPR wordt deze maand gelanceerd door de NEN. Frank Niessink, projectleider van de schrijfgroep, zal uitleggen hoe de norm is ontwikkeld en kan worden toegepast.

26 November – Frank Erkens Hypocognitie

Hypocognition heeft betrekking op het onvermogen van professionals om hun eigen blinde vlekken te onderkennen. Dit effect treed vaak op bij experts:  Er zijn professionals die menen dat hun kennis verder reikt dan zij tijdens hun opleiding(en) tot zich hebben genomen en er niet voor terug deinzen om op aanpalende deelterreinen ook als professional op te treden.

17 December – Maarten v Beek, Bram de Vos ICTrecht

Het garanderen van continuïteit van cloud-diensten, ook bij faillissementen van leveranciers, is een lastig onderwerp. Bij ICT-recht is er gelukkig ervaring met dit onderwerp, en zullen twee experts hierop ingaan. Tijdens de presentatie zal eerst aan de hand van een praktijkcasus geïnventariseerd worden welke continuïteitsbedreigingen er zijn voor de afnemer van een clouddienst. We brengen in kaart wat er concreet gebeurt als de leverancier zijn overeenkomst niet meer kan nakomen. Vervolgens wordt ingezoomd op zowel de technische als juridische maatregelen die hiertegen bescherming kunnen bieden.

Aanmelden

De studiebijeenkomsten zijn ’s avonds (19.00-21.00) bij hotel Midland in Utrecht. Aanmelden kan via de website van de NVBI.  Als NVBI-bestuurslid hoop ik dat er veel mensen komen, om juist een goede discussie te krijgen. Graag van te voren aanmelden, in verband met de zaalcapaciteit.

Afbeelding: clouds Kaushik Panshal unsplash.

Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo (CISA, CIPP/E) is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.