Volg Software Zaken

Expertbijeenkomst Auditing en AI – 1 December

| Sieuwert van Otterloo | Privacy

Speciaal voor professionals met PE-verplichtingen (bijvoorbeeld Norea, NBA, CISA of CIPP/E) organiseert ICT Institute een expertbijeenkomst. Professionals uit meerdere gebieden zijn welkom om meer te leren over het auditen van AI-systemen.

Achtergrond audits en AI

Steeds meer bedrijven maken gebruik van systemen gebaseerd op AI-technologie, zoals Machine learning en neurale netwerken. Deze systemen maken op nieuwe manieren gebruik van data en geven hierdoor andere risico’s dan gewone IT-systemen. Bij audits zal hierop ingespeeld moeten worden. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk bij gebruik van AI:

  • Eigendom en opslag van data: welke data ontstaat en van wie is deze data?
  • Privacy: Welke persoonsgegevens worden gebruikt en komt dit overeen met de AVG?
  • Betrouwbaarheid: Hoe vaak en hoe wordt het systeem geëvalueerd? Welke criteria zijn hiervoor opgesteld?
  • Rechten van gebruikers: Hebben gebruikers recht op uitleg en kunnen zij bezwaar maken? Welke processen zijn hiervoor ingericht?
  • Is een Privacy Impact Assessment voor AI-systemen verplicht? Welke andere toetsen zijn er voor AI-systemen?

Uit deze vragen blijkt al dat er meerdere vakgebieden samenkomen: voor het beantwoorden van vragen is juridische kennis, technische kennis en auditervaring belangrijk.

Opzet van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst is opgezet voor professionals op één van de gebieden (IT-recht, auditing, privacy of AI) om kennis uit te wisselen met andere professionals. Veel professionals zijn lid van een beroepsvereniging met Permanente Educatie (PE). Voor deze bijeenkomst kunt u PE-punten ontvangen: de bijeenkomst is opgezet om te voldoen aan de eisen van bij ICT Institute bekende beroepsverenigingen zoals IAPP en ISACA.

Het programma is interactief.

  • Er zal eerst een korte introductie gegeven worden door Dr.. Sieuwert van Otterloo. Sieuwert is universitair docent en onderzoeker AI, maar ook privacy professional en auditor.
  • Vervolgens zal er geïnventariseerd worden wat voor de verschillende deelnemers de grootste vragen en uitdagingen zijn. Wie wil kan ook een praktijkcasus of vraag inbrengen.
  • Vervolgens worden kleine groepen gevormd om de uitdagingen meer inhoudelijk te kunnen bespreken.

De bijeenkomst is op 1 december van 14.00 – 17.00 (totaal 3 uur).

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats bij ICT Institute, Europalaan 400 in Utrecht. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden via een mail (zie contactpagina). Geef hierbij aub aan bij welke beroepsvereniging of professionele organisatie u aangemeld bent. Bij veel aanmeldingen wordt er gekeken naar eerste inschrijving en een groep met verschillende professionele achtergronden.

English

On December 1st, ICT Institute organizes a professional meeting about auditing AI system. The meeting is only accessible for professionals in the areas of AI, auditing, privacy or IT-law and designed to meet all requirements for permanent education. It is intended as a ‘local chapter’ meeting, enabling professionals from different areas to meet colleagues and learn from their peers.

img src: sufyan via unsplash

Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo (CISA, CIPP/E) is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.