Volg Software Zaken

Expertise Contract-review

Bij een contractreview wordt gekeken of een IT-contract of voorstel duidelijk, compleet en consistent is, vanuit technisch en zakelijk perspectief.

Een goed contract is geen garantie voor een geslaagd IT-project, maar kan er wel een belangrijke bijdrage aan leveren: een compleet en juist contract vooraf voorkomt vervelende verrassingen en misverstanden achteraf. Door een onafhankelijke review vanuit algemeen IT-perspectief kunnen problemen in contracten snel worden ontdekt. Bij Softwarezaken werken ervaren IT-experts die ook vaker adviseren bij IT-conflicten en moeizaam verlopen projecten. Hierdoor weten we wat er mis kan gaan en u dit kunt voorkomen.

Inhoud van een review

In een IT-contract-review kijken we naar drie aspecten:

  • Volledigheid: Bevat het contract alle belangrijke zaken?
  • Concreetheid: Zijn alle afspraken voor de opdrachtgever helder uitgelegd met voldoende detail om later ook houvast te bieden?
  • Consistentie: Zijn alle afspraken consistent met elkaar en met het soort relatie dat beide partijen met elkaar willen hebben?

Welke detailpunten bekeken worden zal vaak afhangen van het soortcontract. Bijvoorbeeld:

  • Bij een ontwikkelcontract of projectvoorstel zal het vaak gaan om scope, opleverdatums en acceptatiecriteria.
  • Bij een onderhoudscontract over service-levels en afgesproken volumes
  • Bij een cloud-contract of cloud-voorwaarden kijken we naar kosten per soort gebruiker, afspraken over maatwerk en integratie en beveiliging.

Per punt wordt aangegeven of er bevindingen zijn. Als er bevindingen zijn worden er ook één of meerdere verbetervoorstellen gedaan. De opdrachtgever van de review kiest welk verbetervoorstel het beste past, waarna het contract kan worden verbeterd. Vaak worden onderhandelingen daarna eenvoudiger, omdat voor beide partijen duidelijker wordt wat er wordt bedoeld.

Wanneer een review

Het is verstandig om een IT-contract-review te doen op het moment dat er een eerste contractvoorstel geschreven is, dat tussen partijen wordt besproken. Op deze manier kunnen adviezen die uit de review komen zo snel mogelijk worden meegenomen in de contractbesprekingen.

Bij juridisch eenvoudige overeenkomsten is alleen een IT-inhoudelijke review vaak voldoende. Bij omvangrijke contracten is het raadzaam een jurist te laten kijken naar juridische aspecten en kijken we vooral technisch en inhoudelijk.

Tijd en kosten

De meeste kleinere contracten kunnen binnen 1 of 2 werkdagen worden gereviewd voor een vast bedrag van 600,- euro. Voor grotere contracten of contracten met veel bijlages hangen de kosten af van de omvang van het contract.