Volg Software Zaken

Overzicht IT deskundigen

Als men bij een IT-conflict onderzoek wil laten doen, is het verstandig om een erkend gerechtelijk deskundige in te schakelen. Gerechtelijk deskundigen hebben de juridische kennis die nodig is voor een goed rapport of deskundigenbericht. In dit overzicht staan alle gerechtelijk deskundigen voor IT-zaken.

Wat is een erkend gerechtelijk deskundige?

Bij de beoordeling van een IT-geschil spelen er specifieke juridische vragen die vaak anders zijn dan in een normaal adviestraject. Zo zal een rechter niet willen weten of een oplossing optimaal is, maar of deze beter of slechter is dan men gemiddeld van een bekwaam vakman mag verwachten. Een deskundige zal ook er op letten alleen technische vragen te beantwoorden en geen juridische uitspraken te doen. Om een goede web_logo_lrgd_2012_met_tekst_kldeskundige te vinden is er een speciaal register ingesteld waarin rechters en advocaten kunnen vinden: het LRGD. Alleen deze deskundigen mogen ingeschakeld worden door een rechter. Om in dit register te komen moeten deskundigen een extra juridische opleiding doen en toegelaten worden door een beroepsvereniging.

De beroepsvereniging waar de meeste IT-deskundigen bij aangesloten zijn is de NVBI. De NVBI organiseert onder andere maandelijkse studiebijeenkomsten waarmee deskundigen hun kennis bijhouden.

Deskundigen IT in het LRGD

Op de website van het LRGD kan men vrij zoeken naar deskundigen op alle gebieden, van bodemonderzoek tot luchtvaart. Er zijn 7 deskundigen toegelaten voor het gebied van informatica en automatisering (stand van zaken 0p 1 mei 2021).

De volgende deskundigen zijn gespecialiseerd in IT-projecten, IT-contracten en IT-geschillen:

In het LRGD zijn ook een aantal forensisch IT-deskundigen opgenomen. Deze deskundigen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van IT-systemen, bijvoorbeeld na in beslagname, of bij computerhacks.

Inschakelen van een deskundige

Als u te maken hebt met een conflict over IT, kunt u het beste eerst met de andere partij in contact treden. Maak duidelijk wat uw wensen zijn en waarom,hoe de andere partij in uw ogen tekort schiet en hoe u graag verder zou willen gaan. Als u er niet uitkomt is het verstandig advies in te winnen bij een advocaat met IT-kennis (zie onze lijst IT-advocaten). Deze kan u helpen om de juridische mogelijkheden te bepalen. Dit kan een rechtszaak zijn maar ook mediation of onderhandeling. Mediation kan bijvoorbeeld via de SGOA. Een advocaat kan u adviseren wat de beste volgende stap is. Wat het beste is hangt af van de situatie, laat u goed adviseren voor u naar de rechter stapt want rechtszaken zijn duur.

Zodra de juridische stappen duidelijk zijn, kunt u met uw advocaat de juiste onderzoeksvragen vaststellen waarvoor u dan een deskundige kunt inschakelen.