Volg Software Zaken

Blog FG

Hoe werkt een privacyklacht onder de AVG

De AVG maakt het eenvoudiger voor mensen om klachten over hun privacy in te dienen. Dankzij de AVG, die onderhand al ruim een half jaar van kracht is, is er nu een wettelijke basis om de verwerking van je persoonsgegevens in te zien, te beperken, en soms zelf stop te zetten. Het uitoefenen van deze…

Joost Krapels

AVG tools en diensten voor functionarissen gegevensbescherming

Er zijn veel partijen die tools en diensten aanbieden om privacy officers en Functionarissen voor Gegevensbescherming te ondersteunen. Deze pagina biedt een overzicht van bekende leveranciers. De eerste versie in 2018 was gemaakt op basis van een kennismarkt, georganiseerd door het NGFG (het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming).In aug 2023 is de pagina…

Joost Krapels

Het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming

Door de AVG is het voor veel organisatie verplicht om een interne toezichthouder aan te wijzen: een functionaris voor gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO). Dit mag een interne of externe persoon zijn, zolang de persoon de juiste kennis heeft. In dit artikel staat of uw organisatie een FG moet hebben, wie deze rol…

Sieuwert van Otterloo

AVG template voor DPIA

Onder de nieuwe privacyregels (AVG, ookwel GDPR) is het verplicht om in bepaalde omstandigheden een DPIA uit te voeren. Dit is een onderzoek waarbij u vooraf de impact bepaalt van het verwerken van persoonsgegevens. Wij hebben voor dit verplichte onderzoek een template gemaakt, waarin alle verplichte elementen zijn opgenomen en alle officiĆ«le richtlijnen. U kunt…

Sieuwert van Otterloo

Help een datalek – procedure meldplicht datalekken

Bijna elke organisatie in Nederland verwerkt persoonsgegevens en moet zich dus houden aan de privacywetgeving. Deze privacywetgeving verplicht bedrijven om een procedure te hebben voor het melden van datalekken. Op het niet melden van lekken staat namelijk een hoge boete. In dit artikel hebben we een voorbeeldprocedure geschreven geschikt voor de meeste bedrijven.(dit artikel is…

Sieuwert van Otterloo