Volg Software Zaken

Agile Manifesto in het Nederlands

| Sieuwert van Otterloo | Agile

Het agile manifesto is het document waarin agile software-ontwikkeling is gedefinieerd en bevat de belangrijkste principes van agile werken. In dit artikel geven we een Nederlandse vertaling van dit document.Agile, letterlijk wendbaar of behendig, is een van de populairste stromingen binnen software-ontwikkeling. Agile zelf is geen methode maar een verzamelnaam. Er zijn meerdere agile methodes (o.a. Extreme Programming, SCRUM, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven Development, Pragmatic Programming). Deze zijn tussen 1980 en 1999 onafhankelijk ontwikkeld op basis van de eigen ervaring van verschillende experts. Het gemeenschappelijke kenmerk van de methodes is dat ze allemaal minder bureaucratie nastreven. In 2001 zijn zeventien uitvinders van agile methodes bij elkaar gekomen in Utah om de overeenkomsten tussen we verschillende methodes te bespreken. Uiteindelijk zijn zij tot een hele korte tekst gekomen en ook op het woord ‘agile’. Deze tekst heet het Agile Manifesto en is de enige definitie van agile. Hieronder is een Nederlandse vertaling gegeven inclusief de achterliggende principes

Agile Manifesto

Wij ontdekken betere manieren om software te ontwikkelen 
door het in de praktijk te doen 
en door anderen ermee te helpen. Door dit werk waarderen we:

 • Mensen en hun onderlinge samenwerking boven processen en hulpmiddelen

 • Werkende software boven allesomvattende documentatie

 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel de zaken aan de rechterkant enige waarde hebben, vinden wij de zaken aan de linkerkant belangrijker.

Principes achter het Agile Manifesto

We volgen de volgende principes:

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant 
door het vroeg en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 2. We verwelkomen veranderende requirements (eisen), 
zelfs laat in het ontwikkelproces. 
Agile processen benutten verandering 
tot concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software op.
 Liefst iedere paar weken, minimaal iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken 
gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. 
Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben 
en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen 
in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkelsnelheid. 
De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers 
moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit 
en voor een goed ontwerp versterken agile werken
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren
 van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen 
komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Het team onderzoekt op vaste tijden 
hoe het effectiever kan worden 
en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Meer weten? De mensen van Softwarezaken werken zelf met agile volgens Scrum, en we helpen ook teams om te beginnen met agile en scrum. Neem contact met ons op bij vragen.

NB: Voor deze vertaling is gebruik gemaakt van het Engels origineel hier en deels van een eerdere Nederlandse vertaling. Onze vertaling mag worden overgenomen met bronvermelding (Softwarezaken of Sieuwert van Otterloo) volgens de creative commons licentie.

Avatar
Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.