Volg Software Zaken

Studiebijeenkomst IT-beveiliging in de zorg bij NVBI

| Sieuwert van Otterloo | Other

IT-beroepsvereniging NVBI organiseert bijna elke maand een studiebijeenkomst waarin een actueel onderwerp wordt toegelicht. Deze maand wordt het onderwerp IT-beveiliging behandeld door Rick Goud, founder van Zivver: een bedrijf dat ziekenhuizen helpt om communicatie te beveiligen.

Beveiliging in de zorg

Voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen is informatiebeveiliging lastig. Artsen moeten de laatste informatie hebben als zij een patiënt goed willen helpen. Het ligt voor de hand om hier directe electronische communicatie voor te gebruiken, met de snelheid van email en whatsapp. Tegelijkertijd gaat het om extreem gevoelige informatie, namelijk medische informatie. Dit geeft een continue spanningsveld voor de IT-afdeling, die enerzijds artsen niet wil verbieden, maar die anderzijds wel moet zorgen dat er niet onveilig wordt gecommuniceerd. Er wordt daarom door ziekenhuizen gezocht naar nieuwe oplossingen die automatisch zorgen voor betere veiligheid. Dit onderwerp is bijzonder actueel voor ziekenhuizen, onder andere door de nieuwe meldplicht datalekken, en eerdere rapporten over risico’s in de zorg.

Achtergrond Zivver

Rick Goud heeft een achtergrond in medische informatiekunde en zorgmanagement, en is daarna actief geweest als strategieconsultant. In 2015 besloot hij om zijn kennis te gebruiken om een nieuwe dienst te ontwerpen. Samen met Vincent van Donselaar en Alwin Schoemaker richtte hij Zivver op. De Zivver dienst scant al het uitgaande verkeer. Enerzijds probeert het al het verkeer te versleutelen. Tegelijkertijd probeert het te ontdekken wanneer een gebruiker een beveiligingsfout lijkt te maken: bijvoorbeeld als een document met een medische/technische naam naar een onbekend email-adres gaat. Het concept heeft verschillende innovatieprijzen gewonnen en wordt nu gepilot bij onder andere de Proctos Kliniek in Bilthoven.

Praktische informatie

rick-goud-zivverDe studiebijeenkomst van de NVBI vindt maandelijks plaats, in hotel Midland in Utrecht. Op donderdag 22 september om 19.00 is de bijeenkomst waar dit onderwerp behandeld wordt.  Rick Goud is gastspreker en zal vertellen over de problemen met informatiebeveiliging in Nederland, zowel in de zorg als erbuiten. Bij de NVBI worden IT-onderwerpen meestal vanuit meerdere kanten belicht: zowel vanuit technologie, vanuit het recht en vanuit bedrijfsmatig perspectief. Dit onderwerp leent zich hier uitstekend voor.

De studie-bijeenkomsten van de NVBI zijn gratis bij te wonen voor belangstellenden. Aanmelden is wel verplicht en kan via de NVBI.

Afbeelding: unsplash via pixabay

Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.