Volg Software Zaken

AVG FG intervisie-bijeenkomst

| Sieuwert van Otterloo | Privacy

Wij organiseren een paar keer per jaar intervisie-bijeenkomsten voor Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG’s). Deelnemende FG’s bespreken hier samen privacy en AVG-vragenstukken om van elkaar te leren. De volgende bijeenkomsten zijn 13 september en 15 november.

Format Intervisie-bijeenkomst

Een intervisie-bijeenkomst is bedoeld voor professionals om van elkaar te leren. Elke deelnemer bereidt een casus voor: een praktijksituatie waar vragen over zijn of waar discussie over gevoerd kan worden. Tijdens de bijeenkomsten komen dus meerdere casussen langs, volgens een aantal stappen:

  • Degene die de casus inbrengt geeft een korte introductie. De introductie bevat alle relevante details en eindigt met een vraag, bijvoorbeeld hoe de FG in deze situatie zou moeten handelen.
  • Deelnemers mogen vragen stellen ter verduidelijking.
  • Vervolgens discussiëren de deelnemers over de situatie.

De discussie is geen beoordeling. Mensen mogen elkaar advies geven, en iedereen kan zelf kiezen hoe er met dit advies wordt omgegaan. Om mensen de kans te geven ook gevoelige kwesties te bespreken is de inhoud vertrouwelijk. Verder is er geen vaste notulist. Iedereen schrijft zelf op wat hij/zij belangrijk vindt, en zorgt ervoor dat deze informatie niet bij derden terecht komt.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2,5 uur. In een bijeenkomst worden 3 tot maximaal 6 casussen behandeld.

Bijeenkomsten bijwonen

Een overzicht van de bijeenkomsten:

Opgeven voor elke bijeenkomst is noodzakelijk, dit kan via email naar Sieuwert of via onderstaand formulier. De bijeenkomsten zijn kosteloos. U kunt zich alleen opgeven als u daadwerkelijk Functionaris voor de Gegevensbescherming bent bij een organisatie, deze bijeenkomsten zijn geen introductie. Als u meer wilt weten over de AVG, dan raden we u aan om onze AVG-training te volgen, of onze artikelen over privacy te raadplegen. Bij specifieke vragen over een datalek of hulp bij het uitvoeren van een impact assessment kunt u het beste direct contact opnemen.

Waarom de bijeenkomsten zijn opgezet

Bij ICT Institute werken twee mensen die FG zijn bij een opdrachtgever: Joost Krapels bij sport-app-bedrijf Relive en Sieuwert van Otterloo bij Livewords. Beiden willen zij hun kennis van het vakgebied bijhouden en ook hun vaardigheden verbeteren. Intervisie draagt hier op een leuke manier aan bij: je leert niet zozeer meer theorie, maar leert juist veel over het toepassen in de praktijk.

Er waren nog niet veel intervisie-bijeenkomsten specifiek voor privacy of AVG. De vereniging NGFG organiseert wel bijeenkomsten, maar deze zijn vrij grootschalig. Daarom hebben we besloten zelf pragmatische bijeenkomsten te organiseren.

Foto credit: Lifeguard training photo bu Margarida CSilva

Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo is IT-expert en startup enthusiast. Hij heeft veel ervaring met scrum, agile, IT-beveiling, IT-contracten, IT-strategie. Sieuwert is als expert toegelaten bij NVBI, LRGD en SGOA.