Volg Software Zaken

De toekomst van Open Banking: Digital Waves interview met Mark Leenards

| Joost Krapels | Other

FinTech, Open Banking, en de toekomst van investeren. In aflevering 4 van seizoen 2 van Digital Waves gaat Marcel Bamberg in op deze thema’s, en interviewt hij Mark Leenards, beleggingsexpert en country manager Nederland van NeoFinance. In dit artikel vatten wij de belangrijkste onderwerpen uit het 50 minuten durende interview samen.

Achtergrond Digital Waves Interview

Digital Waves is een online talkshow waarin Nederlandse innovators en ondernemers worden geïnterviewd. Het is een initiatief van consultancy-bureau Node1, en is inmiddels bezig met het tweede seizoen. In eerdere afleveringen werden Martin van Esschoten geïnterviewd over Robotic Process Automation, en Stefan Leijnen geïnterviewd over de toekomst van Artificial Intelligence.

Begin augustus werd hiervoor Mark Leenards geïnterviewd. Mark is Country Manager Nederland voor NEOfinance, een bedrijf dat peer to peer leningen faciliteert. Hij heeft een achtergrond in financiën, en is ervaren in beleggen en innoveren. In het begin van zijn beleggingsperiode liep hij vaak tegen “de macht van banken” aan, wat zijn inspiratie was om aan alternatieven te gaan werken.

Definities

In het interview komen meerdere termen naar voren, die door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Hieronder een overzicht van de termen en de definities die in het interview aangehouden worden.

  • FinTech: Financial Technology. FinTech is een sector van de markt voor technologische ontwikkelingen in de financiële sector.
  • Open banking: Open banking is het fenomeen dat partijen zonder banklicentie taken kunnen overnemen van banken.
  • Peer to peer lending: Het lenen van geld vanuit een individu aan een ander individu of bedrijf, vanuit privé of bedrijfsvermogen.
  • Crouwdfunding: Het verstrekken van een lening door meerdere partijen aan één enkele partij
  • Cryptocurrencies: Digitale valuta waarmee betalingen plaats kunnen vinden, uitgegeven door één enkele partij

Hoe werkt open banking?

De leidende draad van het interview is open banking. Mark bespreekt de traditionele rol van banken, die hoofdzakelijk bestaat uit het verschaffen van liquiditeit in de markt, en het bieden van een betaalfunctie.

NEO Finance is in de kern een bedrijf dat de betaalfunctie, transacties dus, probeert over te nemen van banken. Het lenen van geld was daar een logisch gevolg van. Er zijn in de markt echter meerdere partijen die een betaalfunctionaliteit aanbieden, zoals Adyen en Ideal. Marcel vroeg daarop of iDeal op de lange termijn vervangen wordt door NEO Finance, en hoe laatstgenoemde dit in zou vullen. Mark antwoorde daarop:

Ik denk dat er twee relevante aspecten zijn. Je hebt uiteraard naamsbekendheid, iDeal is verreweg de grootste naam op dit gebied, iedereen weet de partij te vinden. Eindelijk wordt het een kostenafweging, en voor een iDeal transactie betaal je als onder andere banken via partijen die het aanbieden zomaar 30 cent per transactie. Op basis van de nieuwe wetgeving, PSD2, zullen er meer toetreders zijn, waaronder NEO Finance, en dan zal je in ieder geval zien dat die prijs omlaag gaat. Wij zouden het vanaf 6 cent kunnen aanbieden per transactie, daarmee ga je een factor 5 omlaag in kosten. Voor grote webshops is dat natuurlijk erg interessant.

Open banking als start van innovatie

Een logisch volgend onderwerp is de visie van banken. Hoe kijken banken aan tegen de nieuwe ontwikkelingen? Volgens Mark zijn er genoeg banken die investeren in FinTech, maar weet eigenlijk niemand of banken een rol gaan spelen in de nieuwe manier van bankieren of dat de toekomst meer bij de FinTech startups en scale-ups ligt. Mark verwacht dat er een mengvorm zal komen, waar banken zich aan zullen moeten passen aan innovatieve spelers.

Open banking als oplossing voor de studieschuld

Leningen lopen in de praktijk natuurlijk een stuk minder makkelijk dan in theorie de bedoeling was. Leningen kunnen niet terugbetaald worden, wat voor de investeerder van tevoren moeilijk in te schatten is. In Nederland hebben veel studenten een studieschuld van enkele tienduizenden euro’s. In Amerika is de situatie op het gebied van kredietverstrekking echter nog een stuk meer uit de hand gelopen. Studenten lopen daar schulden van 1 of 2 ton op voor hun studie, en consumenten lenen vaak meer geld dan ze terug kunnen betalen. Marcel vroeg of peer to peer lending hier een oplossing voor is, of dat het te veel geld lenen juist in de hand speelt.

Het mooie van peer to peer lending is, is dat het op basis van tech is. Met technologie heb je de mogelijkheid er algoritmes op lost te laten, big data is een onderwerp dat natuurlijk een rol gaat spelen. En uiteindelijk geloof ik, als je maar genoeg data hebt, dat er een optimaal punt te bereiken is qua voorwaarden van een lening en leencapaciteit van consumenten, waardoor je zeker weet dat de kans groot genoeg is dat het terugbetaald wordt.

Met de verwachting van terugbetalen komen we op vertrouwen uit. Mark stelt een soort “vertrouwensscore”  voor, waaraan de investeerder de vertrouwelijkheid van een kredietontvanger kan aflezen. Zowel de kredietverstrekker als ontvanger blijft anoniem, maar uit het interview wordt niet duidelijk welke gegevens van de ontvanger precies inzichtelijk zijn voor de verstrekker.

 

Cryptocurrencies

Naast open banking, leningen en vertrouwen kwamen, zoals bij FinTech in 2019 verwacht kan worden, cryptocurrencies ook aan bod. Mark heeft met een vorig bedrijf een eigen basis gelegd voor een eigen vertrouwensmunt. Met deze vertrouwensmunt, die tussen partijen uitgewisseld kunnen worden, kan vertrouwen gegeven en weggenomen worden. Het wegnemen van vertrouwen heeft ook invloed op je eigen vertrouwensscore, waardoor manipulatie een stuk lastiger wordt.

Joost Krapels
Author: Joost Krapels
Joost Krapels MSc. is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op de ontwikkeling van tools ter ondersteuning van privacywetgeving. Zijn BSc. heeft hij gehaald in Lifestyle Informatics (Artificial Intelligence) en zijn MSc. in Information Sciences, beide aan de VU Amsterdam. Tijdens zijn masterstage bij SoftwareZaken / ICT Institute heeft hij ondernemers geïnterviewd over de impact van de nieuwe privacywet AVG. Bij SoftwareZaken / ICT Institute is hij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van privacy tools en templates en voor advies aan opdrachtgevers.