Volg Software Zaken

Stefan Leijnen benoemd tot lector AI

| Sieuwert van Otterloo | Artificial Intelligence

Dr. Stefan Leijnen is per 1 september 2019 aangesteld als lector Intelligent Data Systems van Hogeschool Utrecht: Als lector (Engels: Professor) zal hij onderzoek uitvoeren en begeleiden naar de impact van Artificiële Intelligentie.

Toegepast AI-onderzoek

“Als het gaat om AI weten we eigenlijk best wat we willen: technologie die waarde toevoegt en ons helpt keuzes te maken of werk te versnellen. Maar die daarbij wel privacy, gelijkwaardigheid en individuele keuzevrijheid respecteert. De tijd ligt achter ons dat we het één deden zonder het ander,” zegt Stefan Leijnen in een nieuwsbericht van de hogeschool Utrecht. “We staan voor een aantal grote technische uitdagingen om menswaardige AI-toepassingen te maken. Onder andere het ontwikkelen van transparante en controleerbare systemen. Daarbij is het nodig om ook de grenzen van AI, zoals creativiteit en autonomie, verder te verkennen.” Een van de initiatieven waar Stefan al betrokken bij was, was de ontwikkeling van de AI Impact Assessment. Als lector kan Stefan hopelijk deze ontwikkeling voortzetten en meer onderzoek doen naar de verantwoorde toepassing van kunstmatige intelligentie.

Doel lectoraat

Het Lectoraat Intelligent Data Systems richt zich op het opbouwen en delen van kennis rondom enterprise-, solution- en software-architecturen binnen het ICT-domein. Het lectoraat werkt succesvol samen met grote en kleine bedrijven in heel Nederland. Door de HBO-achtergrond heeft het lectoraat een praktische werkwijze, op basis van een stevig wetenschappelijk fundament. Er zijn nu nog weinig lectoraten in Nederland (het meeste onderzoek wordt nog gedaan bij de klassieke, theoretische activiteiten). Hopelijk ontstaan er meer lectoraten die onderwijs en onderzoek meer verbinden.

Volgens de Hogeschool Utrecht zijn enterprise architectuur en projectarchitectuur nieuwe vakgebieden. Deze disciplines zijn in de praktijk ontstaan en nog nauwelijks doorgedrongen in het onderwijs. Het Lectoraat Intelligent Data Systems werkt aan vernieuwing van het hoger onderwijs door het opleiden van business- en ICT-architecten.

 

 

Avatar
Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.