Volg Software Zaken

ECP jaarcongres 2019: toekomst van de informatiesamenleving

| Joost Krapels | Artificial Intelligence

Het ECP, platform voor de informatiesamenleving, organiseerde dit jaar voor de 22e keer het ECP jaarcongres. Op dit congres worden jaarlijks de nieuwste publiek-private samenwerkingen en initiatieven besproken, gelanceerd en gevierd. Ook dit jaar waren wij er bij.

“De toekomst van de informatiesamenleving”, daar draaide het afgelopen donderdag om. Gedurende de zeven uur dat 800 mensen uit zowel private als publieke organisaties als instanties samen waren, lag de focus op zowel “informatie” als “samenleving”.

Inclusiviteit, cyberweerbaarheid en AI

Al vroeg in de opening werd het thema van de dag gezet: inclusiviteit. Niet iedereen kan even makkelijk meekomen in de digitale verandering, zij het door laaggeletterdheid, leeftijd of een beperking. Elkaar helpen, en rekening houden met de gebruiker van je product of dienst zorgt er voor dat zo veel mogelijk mensen digitaal mee kunnen komen.

Om de opening af te sluiten, nodigde de dagvoorzitter Larissa Zegveld (Forum voor Standaardisatie) en Esther Vergeer (paralympisch wereldkampioen tennis) uit op het podium. Met hen sprak hij over inclusiviteit en het verbeteren van toegang tot technologieën. Door niet vóór je doelgroep te denken en te werken aan standaard toegankelijkheid, worden zo min mogelijk mensen buitengesloten uit de digitale ontwikkelingen.

Een van de sprekers was  Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van EZK. Vanuit zijn rol bij het ministerie van EZK stond hij stil bij de identiteit en idealen van Nederland en Europa, en de verschillende nieuwe initiatieven binnen Nederland die aan het behouden daarvan bijdragen. “We moeten samen digitalisering laten passen bij hoe wij willen leven en werken.” Initiatieven die hij tot slot noemde waren onder andere de AI Coalitie, en het Digital Trust Center van de overheid. Het Digital Trust Center (DTC) heeft op deze dag de Basisscan Cyberweerbaarheid. Hiermee kunnen ondernemers zelf op een laagdrempelige manier in korte tijd hun digitale veiligheid doorlichten en verbeteren.

 

Jim Stolze, ondernemer en oprichter van de Nationale AI Cursus, was de volgende spreker. Hij sprak over zijn vertegenwoordiging van Nederland bij de internationale conferentie AI for Good in Genève. Daar legde hij afgezanten uit andere landen uit hoe Nederland met het probleem van onder de zeespiegel liggen omgaat; zwemdiploma’s. Door kinderen vanaf jongs af aan te leren omgaan met water, is het contact hiermee in de toekomst een stuk veiliger. Stolze’s Nationale AI Cursus is volgens hem eigenlijk goed vergelijkbaar. Door in ieder geval een basisbegrip van AI te hebben, zal de interactie ermee in de toekomst een stuk vertrouwder voelen en veiliger verlopen.

Na de opening splitste het publiek zich vier keer in acht verschillende informatiesessies. Deze sessies liepen uiteen van een Politiek Café tot een presentatie over quantum encryptie, voor ieder wat wils dus. Zelf heb ik de sessies Experimenteren met nieuwe internet-infrastructuren, Het Dialoogcafé over digitale balans, Quantum en encryptie: uitdagingen en aandachtspunten, en tot slot Data Delen bijgewoond. Stuk voor stuk interessante sessies, en compleet verschillende aspecten van technologie.

Perspectief en ethiek

Vorig jaar werd tijdens de afsluiting de AI Impact Assessment aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer. Dit aar werd afgesloten met twee presentaties van Kees Teszelsky (Koninklijke Bibliotheek) en Koert van Mensvoort (Next Nature). Zij namen een pas naar achteren, en bekeken de ontwikkeling van technologie vanaf een afstand. Technologie ontwikkelt met de mens mee (van Mensvoort), en we moeten zorgen dat de geschiedenis van deze ontwikkeling bewaard blijft (Teszelsky).

Op de conferentie sprak ook Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van techniek en voorzitter van de ECP werkgroep technologie en ethiek. Recentelijk bracht deze met een collega van het ECP het boek Aanpak begeleidingsethiek uit, over de rol die ethiek kan vervullen in het begeleiden van technologische ontwikkelingen. Het eerste exemplaar van dit boek reikte hij uit aan de vorige spreker, Focco Vijselaar.

Joost Krapels
Author: Joost Krapels
Joost Krapels MSc. is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op de ontwikkeling van tools ter ondersteuning van privacywetgeving. Zijn BSc. heeft hij gehaald in Lifestyle Informatics (Artificial Intelligence) en zijn MSc. in Information Sciences, beide aan de VU Amsterdam. Tijdens zijn masterstage bij SoftwareZaken / ICT Institute heeft hij ondernemers geïnterviewd over de impact van de nieuwe privacywet AVG. Bij SoftwareZaken / ICT Institute is hij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van privacy tools en templates en voor advies aan opdrachtgevers.