Volg Software Zaken

Gratis template overdracht van software

| Sieuwert van Otterloo | Other Templates

Met het template ‘overdrachtsovereenkomst van software’ kunnen afspraken worden vastgelegd bij verkoop of inbreng van software. Dit is belangrijk om misverstanden over eigenaarschap te vermijden.

Overdracht van auteursrecht

Het auteursrecht op software bepaalt wie software mag gebruiken, onderhouden en doorontwikkelen. Dit recht ontstaat als de software wordt gemaakt en ligt in principe bij de maker. In de praktijk is het vaak zo dat de organisatie die de software gebruikt dit auteursrecht nodig heeft. Het auteursrecht moet hiervoor worden overgedragen. Als je dit niet goed regelt, krijg je problemen bij wisselen van leveranciers, bij investeringen en overnames en ook bij upgrades van IT-systemen.
Het is verplicht om auteursrecht over te dragen met een schriftelijke overeenkomst, waarin duidelijk staat wat er overgedragen wordt. Ook moet de toegang tot broncode en documentatie goed geregeld worden, want zonder de broncode kan men nog steeds geen onderhoud doen.

Wat neem je op in de overeenkomst

In de overeenkomst moet in ieder geval de volgende informatie vermeld staan:

  • De kopende partij (‘de koper’)
  • De verkopende partij (‘de verkoper’)
  • Omschrijving van de software die overgedragen wordt
  • De prijs

Naast deze basis-elementen is het verstandig om de volgende zaken ook vast te leggen. Dit zijn namelijk zaken waar misverstanden over kunnen zijn.

  • Omgang met open source: De meeste software maakt gebruik van open source. Het auteursrecht hierop kan natuurlijk niet overgedragen worden
  • Toegang tot broncode: De koper heeft toegang tot de juiste versie van de broncode nodig. Soms wil je alle versies overdragen
  • Garanties en nazorg: Software wordt meestal as-is geleverd zonder garanties. De nieuwe koper moet zelf onderhoud en doorontwikkeling doen. Het is wel redelijk als de verkoper beschikbaar is voor technische vragen.
  • Overdracht van documentatie: Het wisselt van systeem tot systeem welke documentatie beschikbaar is en nodig is. Het is belangrijk dat de beschikbare documentatie wel benodigd is.

Hoe kom je tot een overeenkomst

Partijen zullen met elkaar moeten overleggen en onderhandelen om tot een overeenkomst te komen. Er is geen vaste formule voor de waarde van software. Het hangt van van de omstandigheden wat een redelijke prijs is. Als één van de partijen zelf geen software ontwikkelt, is het verstandig om een IT-specialist hierbij te betrekken. Er is anders een kans dat er een half systeem of onbruikbaar systeem overgedragen wordt. Ook moet een jurist de overeenkomst nakijken om zeker te weten dat het auteursrecht ook echt goed overgedragen wordt.

Hoe vind je de juiste expert?

  • De NVBI is een beroepsvereniging van IT-deskundigen met zowel technische en juridische kennis.
  • In dit overzicht van IT-advocaten staan deskundigen die de overeenkomsten juridisch kunnen nakijken.

In sommige gevallen is het verstandig om een onafhankelijke specialist een taxatie of waardering van de software te laten doen. Een taxatierapport helpt partijen om tot een voor beide partijen goede prijs te komen. Het inschakelen van een IT-mediator is ook een manier om snel tot overeenkomst te komen. Dit kan bij een geschil, maar ook preventief om problemen te voorkomen. Sieuwert van Otterloo is één van de experts voor softwarewaardering en doet regelmatig taxaties.

Template downloaden

Het gratis template overdracht van software is hier te vinden. Voor meer nuttige templates, kijk naar ons template verwerkersovereenkomst, het template AVG-register van verwerkingsactiviteiten, of het template DPIA.

img src: Jed Owen via Unsplash

 

Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo (CISA, CIPP/E) is IT-deskundige met kennis van software-kwaliteit, IT-strategie, projectmanagement, privacy, en verantwoord gebruik van AI. Hij geeft les aan de VU, doet onderzoek aan de HU en geeft advies en doet reviews bij organisaties door heel Nederland. Hij oprichter en directeur van ICT Institute.