Volg Software Zaken

Begeleiding bij IT-onderhandelingen

| Jelle Hoekstra | Contracten

Hoe zorg je voor een goede en snelle onderhandeling? Er komt veel kijken bij zakelijke IT-onderhandelingen, maar niet elke ontwikkelaar is een goede onderhandelaar. ICT Institute begeleidt IT-onderhandelingen, bijvoorbeeld tussen de koper en verkoper van software of bij investeringen in bedrijven. ICT Institute zorgt voor een agile onderhandeling: een snel proces met heldere afspraken als resultaat.

Begeleiding bij IT-onderhandeling

Onze standaardproces bij IT-onderhandeling bestaat uit drie bijeenkomsten en een eindrapport. Het hele proces kan in vier weken worden doorlopen:

 1. Vertrouwelijk gesprek ICT Institute en de kopende partij (week 1)
  De belangen en onderhandelingsruimte van de koper worden geïnventariseerd. Inhoud van dit gesprek is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met de verkopende partij, tenzij daar expliciet toestemming voor wordt gegeven.
 2. Vertrouwelijk gesprek ICT Institute en de verkopende partij (week 1)
  De belangen en onderhandelingsruimte van de verkoper worden geïnventariseerd. Inhoud van dit gesprek is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met de kopende partij, tenzij daar expliciet toestemming voor wordt gegeven.
 3. Gesprek tussen beide partijen onder begeleiding ICT Institute (week 2)
  In deze sessie wordt de onderhandeling gevoerd. ICT Institute begeleidt het proces en de partijen voeren onderling het woord. De sessie eindigt op de afgesproken tijd, ook als de onderhandeling nog niet af is.
 4. Eindrapport van ICT Institute (week 3 en 4)
  Het eindrapport is een PDF-document dat wordt opgesteld op basis van de resultaten in het derde gesprek:
  a) Bij overeenstemming – als partijen het eens zijn geworden, dan vat ICT Institute de afspraken samen in begrijpelijke taal. Beide partijen mogen feedback leveren op het document, dat ICT Institute vervolgens verwerkt. Het einddocument kunnen de partijen ondertekenen om de afspraken definitief te maken.
  b) Bij impasse – als partijen het niet eens zijn geworden, dan doet ICT Institute een samenvatting van de situatie, gemeenschappelijke belangen en verschilpunten op basis van de informatie die partijen in gesprekken 1 tot en met 3 op tafel hebben gelegd. Partijen mogen dan zelf besluiten om andere opties te verkennen, met andere partijen te praten waarbij het verslag wellicht helpt, of later toch weer in gesprek te gaan.

Het proces heeft de volgende voordelen:

 • Veel controle bij de partijen, maar wel een snelle uitkomst;
 • Focus op wat belangrijk is voor de partijen, ook niet-juridische onderwerpen kunnen worden onderhandeld;
 • Duidelijkheid over de aanpak en het resultaat.

Ervaring

ICT Institute heeft veel ervaring met het begeleiden van dit soort trajecten. Naast adviezen over aan- en verkoop van IT-systemen en IT-bedrijven, voert ICT Institute ook geregeld deskundigenonderzoeken uit voor de rechtbank of advocaten. In dergelijke conflicten komt het belang van goede afspraken helder naar voren. Deze ervaring zet ICT Institute in voor begeleiding bij IT-onderhandeling.

Kosten

De kosten van de begeleiding bij IT-onderhandeling worden vooraf bepaald. Met deze dienst zet ICT Institute in op laagdrempelige ondersteuning. De dienst wordt aangeboden voor een vaste prijs, dit kan al vanaf € 800,- exclusief BTW. Definitieve kosten worden bepaald op basis van de omvang van het project.

Meer informatie

Neem contact op als je interesse hebt. Over onderhandelen en het afsluiten van contracten heeft ICT Institute eerder de volgende artikelen gepubliceerd:

Foto verantwoording: NeONBRAND @ Unsplash

Author: Jelle Hoekstra
Jelle Hoekstra LLM is consultant en mediator bij SoftwareZaken. Hij is gecertificeerd in privacy (CIPP/E & CIPM), security (ISO27001 Lead Auditor) en mediaton (IMI Qualified Mediator). Eerder werkte hij voor diverse organisaties als juridisch adviseur en Privacy & Security Officer. Jelle is lid van de International Association for Privacy Professionals (IAPP), het Nederlands Genootschap voor Functionarissen van Gegevensbescherming (NGFG) en het International Mediation Institute (IMI).