Volg Software Zaken

Privacy statement

Privacystatement SoftwareZaken/ ICT Institute

Dit is het privacystatement van SoftwareZaken (handelsnaam van Otterloo Ventures BV) en ICT Institute (handelsnaam van ICTI BV), hierna genoemd SoftwareZaken/ ICT Institute. SoftwareZaken/ ICT Institute neemt privacy zeer serieus en de mensen van SoftwareZaken/ ICT Institute doen hun best ieders privacy te respecteren, zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken en alle persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Privacy op de softwarezaken.nl website

Op softwarezaken.nl wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van cookies, trackers en andere volgtechnologie. SoftwareZaken/ ICT Institute houdt geen bezoekers-statistieken bij. Dit is gecontroleerd en kunt u zelf controleren met privacybadger.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van SoftwareZaken/ ICT Institute is een dienst van getrevue. Iedereen kan zich direct inschrijven en uitschrijven bij Getrevue zelf. Het email-adres dat u op onze website invult wordt alleen gebruikt voor inschrijving bij de nieuwsbrief en verder niet door ons verwerkt. U kunt hier het privacystatement van getrevue vinden: https://www.getrevue.co/privacy.

Contactformulier
Het contactformulier op de website wordt gebruikt voor het maken van een email die verstuurd wordt aan een medewerker van SoftwareZaken/ ICT Institute. De gegevens worden verder niet verwerkt en bewaard.

Privacy in onze overige dienstverlening

De dienstverlening van SoftwareZaken/ ICT Institute bestaat uit het geven van advies en het delen van kennis. Wij doen dit in projecten op maat en ook in workshops. Wij hebben hierbij niet het doel om persoonsgegevens te verzamelen. Voorafgaan aan/gedurende een project communiceren wij met u via de telefoon/mail, aan het einde van een project factureren wij, en het kan gebeuren dat wij tijdens de opdracht bij toeval persoonsgegevens ontvangen. In dat geval zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Uitwisseling en verwerkers
Wij betalen voor het gebruik van Dropbox als centrale cloud-opslag voor documenten. In het privacystatement van Dropbox is informatie te vinden over beveiliging van Dropbox (https://www.dropbox.com/privacy). Dropbox is niet gevestigd in de EU, maar voldoet aan de Privacy-Shield overeenkomst (https://www.privacyshield.gov).

Er wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van email-functies aangeboden door Google. Meer informatie over privacy door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google is niet gevestigd in de EU, maar voldoet aan de Privacy-Shield overeenkomst (https://www.privacyshield.gov).

Uw privacyrechten
Als u wilt weten welke persoonsgegevens SoftwareZaken/ ICT Institute van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek sturen naar het in de footer vermelde post-adres. SoftwareZaken/ ICT Institute behandelt uw verzoek binnen drie weken. Het kan zijn dat we u vragen om u te legitimeren.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u vragen om verwijdering of wissen van uw gegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

In theorie mag u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. In de praktijk hebben we echter weinig tot geen persoonsgegevens en valt er weinig tot niets over te dragen.

Mocht u een klacht hebben over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan kunt u dit aangeven bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Binnen onze organisatie passen we beveiligingsmaatregelen toe om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Bewaartermijn persoonsgegevens
SoftwareZaken/ ICT Institute bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

Overige opmerkingen
Dit privacystatement is mede gebaseerd op het privacystatement van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/privacystatement-autoriteit-persoonsgegevens

Met dit privacystatement geven we invulling aan de volgende aanbeveling uit de Handleiding AVG: “informatievoorziening aan de betrokkenen op schrift stellen (bijvoorbeeld in de vorm van een privacy statement); ” (5.2 p. 51). In de Handleiding zijn verder geen eisen aan een privacystatement opgenomen.