Volg Software Zaken

Blog informatie-beveiliging

NEN 7510: een overzicht van de norm voor informatiebeveiliging in de zorg

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie Instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Informatie in deze sector is vaak vertrouwelijk en gevoelig van aard en heeft daarom extra aandacht nodig, zie ook Security in de gezondheidszorg is een zorgpunt. Doelgroep zijn alle organisaties die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg, variërend…

Diederik Merkens

Infosecurity, Deze week op 30 en 31 Oktober in Utrecht

Op 30 en 31 Oktober a.s. vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de Infosecurity beurs plaats. Registratie is gratis voor wie bij een relevante organisatie werkt. De beurs heeft een commerciële inslag maar kan toch interessant zijn, onder andere door een aantal seminars.

Floris van den Broek

Een samenvatting van ISO 27001

ISO IEC 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Helaas  is deze standaard niet vrij beschikaar. Hierdoor weten veel mensen niet precies wat de standaard eist en ontstaan misverstanden. Hoewel we iedereen aanraden om de volledige standaard te kopen en te lezen, willen we het opzoeken vereenvoudigen met deze samenvatting.

Sieuwert van Otterloo

Security Verified: standaard voor informatiebeveiliging

Security Verified is een nieuwe standaard voor informatiebeveiliging, die eenvoudiger, praktischer en transparanter is dan bestaande standaarden zoals ISO 27001. Met name voor organisaties met minder dan 100 werknemers biedt deze standaard voordelen.

Sieuwert van Otterloo

Workshop gegevensbescherming en cybersecurity – 3 juli

Veel organisaties voldoen niet aan de regels voor bescherming persoonsgegevens. Hierdoor ontstaan privacy-risico’s en lopen organisaties het risico op hoge boetes (vanaf 2016 tot 2% van de omzet). Met deze workshop willen we iedere organisatie de kans geven zich bij te scholen op het gebied van gegevensbescherming, door het behandelen van de huidige en toekomstige…

Sieuwert van Otterloo