Volg Software Zaken

Opschalen van Agile / Scrum met Nexus

| Sieuwert van Otterloo | Agile

Veel bedrijven willen weten hoe je scrum toepast in een situatie met meerdere ontwikkelteams. Na de eerdere frameworks LeSS en Nexus is er nu ook Nexus, van scrum-uitvinder Ken Schwaber.

Scrum en meerdere teams

De ontwikkelmethode scrum en de bijbehorende scrum guide leggen alleen uit hoe een enkel team gebruik maakt van scrum. Dit is geen toeval: Het is vaak verstandig om met één team te beginnen. Meer teams geeft meer communicatie-lijnen, meer overhead en meer ruimte voor misverstanden.

Veel bedrijven zijn inmiddels begonnen met scrum en hebben enkele succesvolle scrumteams. Deze teams lopen tegen praktische problemen aan: hoe moeten de product owners samenwerken? Moet men een gezamenlijke backlog maken? Is het nodig om hetzelfde sprint-ritme te kiezen. Er daarom meerdere mensen opgestaan om een uitbreiding van scrum te maken voor meerdere teams, onder andere

  • Scaled Agile Framework van Dean Leffingwell
  • LeSS van Craig Larman en Bas Vodde

De uitvinders van scrum (Jeff Sutherland en Ken Schwaber) hebben zich lang afzijdig gehouden van de discussie over schalen. Begin dit jaar heeft Ken Schwaber dan toch zijn eigen framework gemaakt: Nexus.

Wat is Nexus?

De Nexus methode is bedoeld als raamwerk om een aantal scrum-teams heen. Het is bedoeld voor 3-9 scrumteams. 1 of 2 teams hebben het niet nodig. De methode is voor, zoals Ken Schwaber in een blogpost zegt: “Scaling professional scrum”. Het is de bedoeling dat de teams zelf al scrum kennen en gebruiken. De Nexus praktijken komen hier dan bij. In de enig beschikbare illustratie ziet dat er als volgt uit:

nexus-framework-overview

Een nexus zelf is dus een eenheid van 3-9 teams. Deze teams werken in Nexus op de volgende manier samen:

  • Er is een gezamenlijke product backlog. Het is de bedoeling dat de stories op de backlog zo klein gemaakt worden, dat voor elke sprint duidelijk is welk team welke story moet doen. Hier wordt de nieuwe term ‘thinly sliced story’ voor gebruikt.
  • Er is één Nexus product owner die de besluiten neemt over de totale backlog.
  • Er is aan het einde van elke sprint een gezamenlijke demo (officieel: sprint review). Het is namelijk belangrijk dat het werk van alle teams binnen de sprint wordt geïntegreerd.
  • Er wordt een apart Nexus Integration Team gemaakt dat ervoor zorgt dat de integratie plaatsvindt. Dit team moet bestaan uit ervaren ontwikkelaars, omdat deze mensen ook coaching doen naar de andere teams. Deze mensen mogen ook in een ander team zitten, maar moeten het integratie-werk wel voorrang geven tijdens de sprint.
  • De retrospective gaat in drie delen. Eerst komen vertegenwoordigers van alle teams bij elkaar en bespreken wat wel en niet goed ging in de totale sprint en integratie. Daarna komen alle teams los van elkaar bij elkaar. Vervolgens komen vertegenwoordigers van elk team weer samen bij elkaar om de uitkomsten van de losse retrospectives te delen.

Nexus vergeleken met andere methodes

Het valt op dat Nexus vooral beknopt en eenvoudig is. Vooral vergeleken met SAFe zijn er weinig nieuwe rollen en meetings. Blijkbaar vonden de mensen van Nexus de SAFe methode te complex. Het voordeel van Nexus is dat het daardoor eenvoudig in te voeren in. Het nadeel lijkt te zijn dat Nexus veel laat afhangen van het eigen initiatief van de betrokken mensen. Het lijkt hierdoor vooral een methode voor ervaren professionals. Op zich past dit wel goed bij de principes uit het agile manifesto: om agile te werken moet er juist meer gestuurd worden vanuit de ervaring van de mensen zelf, en minder vanuit tools en methodes.

Nexus in de praktijk

In de Nederlandse praktijk kennen wij nog weinig tot geen organisaties die de methode compleet gebruiken. We zien echter dat veel organisaties de regels van Nexus zelf ontdekt hebben: blijven werken met kleine teams, een gezamenlijke product backlog en enkele afstemmende meetings per sprint. Deze bedrijven worstelen echter wel vaak met het organiseren van de product owner rol. Het is jammer dat Nexus hier niet meer modellen voor biedt. Ook zegt nexus niets over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de teams. Nexus is hierdoor een goede aanzet maar geen antwoord op alle vragen. (ken je een organisatie die Nexus gebruikt? Mail ons en vertel je ervaringen, dan voegen we deze hier toe)

Beginnen met opschalen van scrum

Voor bedrijven die willen opschalen en daarbij hulp kunnen gebruiken, biedt SoftwareZaken workshops en coaching. Hierbij geven we uitleg over Nexus en andere frameworks voor het opschalen van scrum en helpen de teams om dit toe te passen in de eigen praktijk.

Wie zelf met Nexus aan de slag wil: Het goede nieuws is dat de Nexus guide vrij beschikbaar is. Verdere informatie is nog schaars maar op Ken Schwaber’s blog staat iets meer informatie. We raden iedereen aan om ook te kijken naar Scaled Agile Framework en LeSS.

Avatar
Author: Sieuwert van Otterloo
Dr. Sieuwert van Otterloo is IT-expert en startup enthusiast. Hij heeft veel ervaring met scrum, agile, IT-beveiling, IT-contracten, IT-strategie. Sieuwert is als expert toegelaten bij NVBI, LRGD en SGOA.