Volg Software Zaken

Overzicht uitgevoerde projecten

De mensen van SoftwareZaken doen veel verschillende IT-projecten, zodat ze goed op de hoogte zijn van alle IT-ontwikkelingen. Hieronder staat een uitgebreide selectie van succesvol uitgevoerde projecten. Elk project is uitgevoerd door een klein team van 2-3 mensen, geleid door een senior consultant die werkt bij SoftwareZaken.

Strategie-projecten

 • Review en advies van de bedrijfsstrategie, IT-strategie, IT-afdeling en IT-processen bij een internationaal voedselverwerkend bedrijf.
 • Review van IT-systemen en IT-strategie van een door acquisities snel gegroeid agrifood-bedrijf.
 • Ontwikkeling van een ‘software first’ strategie voor een fabrikant van medische apparatuur
 • Advies voor de ontwikkeling van een API-platform voor een grote luchthaven. Zie ook ons advies over terms en conditions voor een API.
 • API strategie-advies voor het openstellen van een slimme thermostaat voor derde partijen. Zie bijvoorbeeld dit artikel over de Eneco Toon open API.
 • Innovatie en startup-advies voor een internationale bank, op basis van open innovatie en Lean startup
 • Innovatie-advies op het gebied van Internet of Things en energie voor een internationaal energiebedrijf.

Agile en scrum

 • Invoeren van een scrum werkwijze bij alle ontwikkelteams van een organisatie die processen verbetert in de gezondheidszorg
 • Invoeren van een scrum werkwijze bij een bedrijf van ERP-software maakt voor logistieke bedrijven
 • Agile coaching bij de ontwikkeling van een nieuwe financieel systeem voor een grote, internationale bank
 • Organisatie van interactieve Lean Startup workshops met echte founders als gastsprekers bij een internationale bank
 • Agile projectmanagement bij een intern verbeterproject van een talent management software-bedrijf
 • Agile projectmanagement bij een ontwikkelproject voor een not-for-profit

Voor meer informatie, check de artikelen over agile en scrum, bijvoorbeeld over Holocracry, het opsplitsen van user stories of agile leidinggeven.

IT reviews

 • Review van een tijdelijk stilgelegd IT-project voor de invoering van een ERP-systeem bij een fabricage-bedrijf
 • Review van de IT-organisatie en software-ontwikkelprocessen van een internationale ontwikkelaar van software voor banken
 • Contractreview van een SaaS-contract voor een grote uitzendorganisatie
 • Contractreview en Service Level advies voor een geo-informatie-bedrijf.

IT security

 • Security review van een IT-systeem van een Nederlandse Financiële instelling
 • Securityscan en verbeteradvies voor een producent van kassa-software
 • Code review en verbeteradvies voor een producent van business-modellerings-software
 • Invoering van een informatie-beveiligingsbeleid volgens ISO27001 bij een innovatief onderwijsbedrijf.
 • Advies aan verschillende organisaties over de wet bescherming persoonsgegevens.

We hebben over beveiliging en privacy veel informatie open gedeeld omdat we bedrijven graag helpen om zo veel mogelijk zelf te doen. Zie onder andere een template bewerkersovereenkomst, advies over het melden van datalekken, tips voor IT-contractreviews, waarom je https moet gebruiken, en de rol van de Functionaris Gegevensbescherming.

Advies over software-kwaliteit

 • Software-review en advies over herbouw voor een voertuig-waarderingsbedrijf
 • Review van IT-infrastructuur voor een middelgroot advocatenkantoor
 • Review van een ouder ‘legacy’-softwaresysteem voor een HR-softwarebedrijf
 • Review van IT-architectuur en verbeteradvies voor een bedrijf dat e-commerce-platformen maakt.
 • Review en advies over niet-functionele requirements voor de aanbesteding van een IT-project in de publieke sector
 • Onderzoek naar de kwaliteit en onderhoudbaarheid van meer dan 30 IT-systemen voor een landelijk transportbedrijf
 • Risk assessment voor een nieuw IT-systeem van een financiële instelling

We schrijven niet over de uitkomsten van individuele projecten, maar hebben wel geschreven over de business case voor software-kwaliteit en het fenomeen code-inflatie.

IT due diligence projecten

In IT-due diligence-projecten onderzoeken we de kwaliteit van IT van een startend of snelgroeiend bedrijf in opdract van een investeerder die in het bedrijf wil investeren. We geven advies over mogelijke risico’s en verbeteracties.

 • Software due diligence op een bedrijf dat platforms voor de verkoop van telefoonkrediet beheert
 • Software due diligence op een innovatief bedrijf op het gebied van energie-opslag en management
 • Software due diligence op een nieuw platform voor rekening-gebaseerde kredieten
 • Software due diligence op een bedrijf dat informatie verzamelt over vastgoed
 • Software due diligence op een platform voor talentontwikkeling

Bij elk due diligence onderzoek stemmen we de vragen af met de betrokken investeerder. Dit artikel geeft een algemeen overzicht van aandachtsgebieden bij een software due diligence.

Deskundigenberichten

Deskundigenberichten zijn onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van een juridisch geschil of procedure. Dit soort onderzoeken moeten aan extra eisen voldoen. Het onderzoek moet niet alleen inhoudelijk goed zijn uitgevoerd, maar ook volgens de regels van de juridische procedure. Onder leiding van Sieuwert van Otterloo, die erkend gerechtelijk deskundige is, zijn onder andere de volgende deskundigenberichten opgesteld.

 • Deskundigenbericht over auteursrecht op en waarde van e-commerce-programmatuur
 • Deskundigenbericht over een aanbestedingstraject en de juistheid van een referentiecasus
 • Deskundigenbericht over de snelheid en accuratesse van een SPAM-filter
 • Deskundigenbericht over auteursrecht en kopieren van software
 • Deskundigenbericht over overeenkomsten tussen ontwerpdocumentatie
 • Deskundigenbericht over mogelijke auteursrechtenschending van een online gaming platform.

Veel van de onderzoeken gaan over auteursrecht op software.